Viri

Poročilo O Fokusni Skupini
Poročilo: Naša potreba po e-zdravstvenih vodnikih
E-Health Guides: Modul 1
E-Health Guides: Modul 2
E-Health Guides: Modul 3
E-Health Guides: Modul 4
E-Health Guides: Modul 5
Priročnik Za Prenos Inposredovanje Znanja O E-Zdravju
Priporočila
Reporting
List item

POROČILO O FOKUSNI SKUPINI

V okviru projekta E-HEALth Literacy smo z izvedbo fokusnih skupin v Grčiji, Nemčiji, Litvi, Sloveniji in Švici raziskali trenutni kontekst in uporabo e-zdravstvenih storitev s strani strokovnjakov, zavarovalnic in javnosti. Namen fokusnih skupin je bil pridobiti vpogled strokovnjakov za zdravstveno politiko, predstavnikov pristojnega ministrstva, razvijalcev aplikacij, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju e-zdravja, zdravstvenih delavcev, predstavnikov zdravstvenih zavarovalnic, razvijalcev in ponudnikov storitev e-zdravja ter uporabnikov teh storitev. Skupni rezultati nacionalnih fokusnih skupin so povzeti v “Poročilu o fokusnih skupinah” in so na voljo tukaj


Poročilo: Naša potreba po e-zdravstvenih vodnikih

V okviru dokumentacijske raziskave in fokusnih skupin so projektni partnerji ugotovili, da v družbi obstaja posebna vloga, ki je potrebna za razvoj in spodbujanje potrebnih spretnosti na področju e-zdravja, in to je vloga vodnika po e-zdravju. V poročilu partnerji opisujejo korake in argumente, ki so jim pomagali priti do te ugotovitve. Poročilo je prevedeno v jezike partnerjev in je na voljo v angleščini.


E-Health Guides: Modul 1

Modul 1 – Veščine In Kompetence Za Lažjo Uporabo E-Zdravja – je namenjen seznanitvi s projektom HEAL, izobraževalnim gradivom in konceptom e-zdravja na splošno. Vključuje tudi glavne teorije in temeljna načela učenja odraslih ter kako pridobljeno znanje predstaviti učečim se. S preučitvijo gradiva izobraževalec pridobi vpogled o izobraževalnem gradivu, učnih rezultatih in kako se pripraviti na svojo izobraževalno aktivnost.


E-Health Guides: Modul 2

Modul 2 – Datafikacija,Zasebnost Podatkov In Digitalne Zdravstvene Evidence – vključuje najpomembnejše vsebine, povezane z varnostjo podatkov in zasebnostjo. Preko modula se izobraževalci naučijo razumeti, kako se uporabljajo zdravstveni in osebni podatki, kako komunicirajo s podatki in kaj GDPR pomeni v kontekstu zdravja. Predstavljene so tudi platforme nacionalnih zdravstvenih evidenc, kjer lahko državljani in zdravstveni delavci na enem mestu dostopajo do zdravstvenih zapisov.


E-Health Guides: Modul 3

Modul 3 – Iskanje In Izbiranje Zdravstvenih Informacij – je namenjen spoznavanju naprednega iskanja informacij, povezanih z zdravjem, z uporabo Googlovih storitev in izdelkov, kot so Lens, Search itd. Gradivo vključuje tudi preproste načine in prakse, kako prepoznati varne in zanesljive zdravstvene informacije na svetovnem spletu. Na koncu modul izpostavlja novo mejo v zdravstvu – družabne medije in vsebuje informacije o prednostih in tveganjih, povezanih s platformami družabnih medijev.


E-Health Guides: Modul 4

Modul 4 – Uvod V Aplikacije In Storitve E-Zdravja – obravnava aplikacije za zdravje in zdrav življenjski slog ter nosljive naprave. Vsebina vključuje primere različnih mobilnih aplikacij in nosljivih naprav, povezanih z zdravjem, in vsebuje razlago o njihovem delovanju, prednostih, načinu zbiranja podatkov s strani komercialnih ponudnikovi ter načine varne uporabe aplikacij. V modulu so predstavljene tudi spletne lekarne in prednosti, ki jih slednje prinašajo uporabnikom.


E-Health Guides: Modul 5

Modul 5 – Komunikacija In Stik Z Zdravstvenim Osebjem – vsebuje informacije o telemedicini in njeni vse bolj pomembni vlogi v zdravstvenem sektorju. Modul vključuje tudi vsebine, ki se nanašajo na spletno naročanje, delovanje in uporabo chatbotov, elektronsko čezmejno spletno zdravstvo in na pomen uporabe novih tehnologij v vsakodnevni zdravstveni praksi.


PRIROČNIK ZA PRENOS INPOSREDOVANJE ZNANJA O E-ZDRAVJU

Vodnik vsebuje koristne informacije za aktivacijo in podporo prostovoljcem in osebju, ki jih zanima spodbujanje digitalnega zdravja ljudi v njihovih lokalnih skupnostih. Namen vodnika je tudi deliti izkušnje, spoznanja in zgodbe iz pilotnega izvajanja kompleta za usposabljanje HEAL ter zagotoviti priporočila, kako prilagoditi komplet za usposabljanje različnim učnim scenarijem in okoljem.


Priporočila

Za prenos koncepta digitalnih zdravstvenih vodnikov in učnega kompleta na druga področja in v druge države morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji. Projekt zato vsebuje priporočila za deležnike na vseh ravneh, da bi podprli ta proces in utrli pot.