O stránkách

Proč e-zdravotní gramotnost?

Digitální vývoj ve zdravotnictví jde rychle kupředu. Digitální zdravotnické nástroje budou stále více měnit způsob poskytování zdravotní péče – od aplikací pro měření a monitorování v každodenních zařízeních přes telemedicínu až po aplikace využívající umělou inteligenci. Pandemie Corona ukázala, že aplikace hrají důležitou roli při prevenci šíření viru, a to i přes hranice. Tento vývoj může být přínosem pro naši budoucnost, protože zajistí rychlejší a komplexnější přístup k léčbě (např. ve venkovských oblastech) a účinnější sledování vlastního zdravotního stavu. Předpokladem pozitivního dopadu elektronického zdravotnictví je však to, aby aplikace a služby byly dostupné lidem, kteří by z nich měli největší prospěch. Je nezbytné, aby věděli, jak používat hardware a software, a byli si vědomi souvisejících problémů (např. ochrana údajů, soukromí). Projekt podpoří digitální gramotnost a umožní lidem plně využívat aplikace elektronického zdravotnictví.

Cílová skupina a očekávané výsledky

Příjemci projektu jsou dospělí, kteří budou mít ze služeb a aplikací elektronického zdravotnictví největší prospěch a kteří musí být vyškoleni k jejich používání. V rámci tohoto projektu byla vypracována metodika školení, která zohledňuje vzdělávací potřeby příjemců. Pět partnerských organizací má dlouholeté zkušenosti s prací s cílovými skupinami, které si pro toto školení určily, a tyto znalosti využijí k vytvoření školení zaměřeného na studující. Aby byl zajištěn participativní přístup k projektu, bude konsorcium zahrnovat poradní sbor složený z odborníků na digitální zdraví, kteří budou poskytovat poradenství při vývoji metodiky školení. A konečně, aby byly zohledněny národní rozdíly a aby bylo možné vyvinout evropské školení, bude školení předem vyhodnoceno a otestováno v rámci mezinárodního školení.