O projektu

Zakaj e-zdravstvena pismenost?

Digitalni razvoj v zdravstvenem sektorju hitro napreduje. Slednje občutimo tudi v vsakdanjem življenju, v obliki uporabe aplikacij za merjenje in sledenje v pametnih napravah ter telemedicine do uporabe aplikacij, ki uporabljajo umetno inteligenco. Digitalna zdravstvena orodja bodo zagotovo še naprej spreminjala način, kako skrbimo za svoje zdravje. Pandemija je pokazala, da imajo aplikacije pomembno vlogo pri preprečevanju širjenja virusa celo prek meja. Vse te spremembe imajo lahko prednosti za našo prihodnost predvsem z vidika hitrejšega in celovitejšega dostopa do zdravstvene oskrbe (npr. na podeželju) ter učinkovitejšega spremljanja zdravstvenega stanja. Vendar pa je predpogoj za pozitiven učinek e-zdravja predvsem ta, da lahko aplikacije in storitve uporabljajo predvsem tiste osebe, ki bi imele od njih največ koristi. Pri tem je ključnega pomena prav digitalna pismenost v zvezi z uporabo strojne in programske opreme ter zavedanje, katera vprašanja so s tem povezana (npr. varstvo podatkov, zasebnost). Projekt bo spodbujal digitalno pismenost in posameznikom omogočil, da v polni meri izkoristijo prednosti aplikacij e-zdravja.

Ciljna skupina in rezultati

Uporabniki projekta so odrasli, ki bodo imeli največ koristi od storitev in aplikacij e-zdravja, pri čemer pa jih je za uporabo aplikacij potrebno predhodno usposobiti. V okviru projekta bo razvita metodologija usposabljanja, ki bo upoštevala izobraževalne potrebe uporabnikov. Vseh pet partnerskih organizacij ima dolgoletne izkušnje pri delu s ciljnimi skupinami, ki smo jih opredelili za to usposabljanje, in bodo svoje znanje vnesle v pripravo usposabljanja, usmerjenega k učencem. Da bi zagotovili participativni pristop k projektu, bo konzorcij v projekt vključil tudi svetovalni odbor, sestavljen iz strokovnjakov s področja digitalnega zdravja, ki bodo konzorciju svetovali pri razvoju metodologije usposabljanja. In končno, usposabljanje bo predhodno ovrednoteno in testirano na nadnacionalnem usposabljanju, z namenom upoštevanja nacionalnih razlik in oblikovanja usposabljanja, ki se bo lahko uporabljalo na evropski ravni.