Ištekliai

Focus grupės ataskaita

Grupės diskusijų ataskaita

Įgyvendinant projektą „E.sveikatos raštingumo ugdymas”, Graikijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Šveicarijoje buvo surengtos grupės diskusijos, į kurias buvo pakviesti sveikatos priežiūros darbuotojai, pacientai, vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dirbantys sveikatos priežiūros srityje. Diskusijų metu buvo kalbama apie vykstančius pokyčius sveikatos srityje, e.sveikatos raštingumo svarbą, vartotojų (pacientų/sveikatos priežiūros darbuotojų) skaitmeninius įgūdžius, jų poreikius bei lūkesčius susijusius su e.sveikatos paslaugomis, pateikiama informacija apie sveikatą internete, mobiliose programėlėse ir pan. Išsamesnę informaciją apie diskusijų rezultatus galite rasti pateiktoje ataskaitoje.