Ištekliai

Grupės Diskusijų Ataskaita
Ataskaita: Mums reikia e. sveikatos vadovų
E-Health Guides: Modulis 1
E-Health Guides: Modulis 2
E-Health Guides: Modulis 3
E-Health Guides: Modulis 4
E-Health Guides: Modulis 5
E.Sveikatos Ugdytojui Skirtos Gairės
Rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų
Reporting
List item

GRUPĖS DISKUSIJŲ ATASKAITA

Įgyvendinant projektą „E.sveikatos raštingumo ugdymas”, Graikijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje ir Šveicarijoje buvo surengtos grupės diskusijos, į kurias buvo pakviesti sveikatos priežiūros darbuotojai, pacientai, vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovai dirbantys sveikatos priežiūros srityje. Diskusijų metu buvo kalbama apie vykstančius pokyčius sveikatos srityje, e.sveikatos raštingumo svarbą, vartotojų (pacientų/sveikatos priežiūros darbuotojų) skaitmeninius įgūdžius, jų poreikius bei lūkesčius susijusius su e.sveikatos paslaugomis, pateikiama informacija apie sveikatą internete, mobiliose programėlėse ir pan. Išsamesnę informaciją apie diskusijų rezultatus galite rasti pateiktoje ataskaitoje.


Ataskaita: Mums reikia e. sveikatos vadovų

Projekto partneriai, atlikdami dokumentinį tyrimą ir dalyvaudami tikslinėse grupėse, suprato, kad visuomenėje reikia konkretaus vaidmens, kuris padėtų ugdyti ir skatinti reikiamus e. sveikatos įgūdžius, t. y. e. sveikatos gido vaidmens. Ataskaitoje partneriai aprašo žingsnius ir argumentus, padėjusius prieiti prie šios išvados. Ataskaita išversta į partnerių kalbas ir pateikiama anglų kalba.


E-Health Guides: 1 MODULIS

1 modulis – Įgūdžiai Ir Kompetencijos, Reikalingos Efektyviam E. Sveikatos Naudojimui – skirtas susipažinti su HEAL projektu, mokymų rinkiniu ir apskritai su naujausiomis tendencijomis sveikatos priežiūros srityje. Taip pat šiame modulyje pateikiamos pagrindinės suaugusiųjų švietimo mokymo teorijos ir principai tam, kad ugdytojas turėtų pakankamai įgūdžių ir žinių kaip mokyti suaugusius žmones. Išnagrinėję parengtą medžiagą ugdytojai gali susipažinti su mokymų rinkinio turiniu, mokymosi rezultatais ir pasirengti savo mokymo veiklai.


E-Health Guides: 2 MODULIS

2 modulyje – Duomenų Privatumas Ir Skaitmeniniai Sveikatos Įrašai – pristatomos temos, susijusios su duomenų saugumu ir privatumu. Dalyvaudami mokymuose dalyviai supras kur ir kaip yra kaupiami asmens duomenys, kas yra BDAR ir kaip šis reglamentas susijęs su e.sveikatos duomenų apsauga. Taip pat dalyviai supažindinami su nacionalinėmis elektroninėmis sveikatos įrašų platformomis, teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir paaiškinama kaip jomis naudotis.


E-Health Guides: 3 MODULIS

3 modulyje – Informacijos Apie E.Sveikatą Paieška Ir Efektyvus Jos Naudojimas – mokomasi, kaip atlikti išplėstinę su sveikata susijusios informacijos paiešką naudojantis „Google“ paslaugomis, kaip „Lens“, „Paieška“ ir kt. Medžiagoje taip pat pateikiami būdai, kaip atskirti saugią ir patikimą sveikatos informaciją internete. Galiausiai modulyje atkreipiamas dėmesys į naują didelę sveikatos priežiūros sritį – socialinius tinklus ir pateikiama informacija kaip socialiniai tinklai padeda ieškoti ir atsirinkti patikimą su sveikata susijusią informaciją internete.


E-Health Guides: 4 MODULIS

4 modulis – E. Sveikatos Programėlės Ir Dėvimieji Išmanūs Įrenginiai – skirtas sveikatos ir gyvenimo būdo programėlėms ir dėvimiesiems išmaniesiems įrenginiams pristatyti. Turinyje pateikiami įvairūs su sveikata susijusių mobiliųjų programėlių ir dėvimųjų įrenginių pavyzdžiai, paaiškinama, kaip programėlės veikia, kokia jų nauda, kaip komerciniai paslaugų teikėjai per programėles renka duomenis ir kaip saugiai jomis naudotis. Šiame modulyje taip pat pristatomos įvairios internetinių vaistinių svetainės bei jų nauda
pacientui.


E-Health Guides: 5 MODULIS

5 modulyje – Telemedicina. Bendravimas Ir Ryšys Su Sveikatos Priežiūros Specialistu – pristatoma telemedicinos sąvoka ir paaiškinama kodėl ji tampa vis svarbesnė sveikatos priežiūros srityje. Pristatomi įrankiai, reikalingi įgalinti telemedicinos naudojimą. Taip pat supažindinama su pokalbių robotais ir jų naudojimu sveikatos priežiūros praktikoje.


E.Sveikatos Ugdytojui Skirtos Gairės

Vadove pateikiama naudinga informacija, skirta savanoriams ir darbuotojams, suinteresuotiems skatinti skaitmeninę žmonių sveikatą savo vietos bendruomenėse, aktyvinti ir remti. Vadove taip pat siekiama pasidalyti patirtimi, įžvalgomis ir istorijomis, įgytomis bandant HEAL mokymų rinkinį, ir pateikti rekomendacijas, kaip pritaikyti mokymų rinkinį skirtingiems mokymosi scenarijams ir aplinkoms.


Rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų

Skaitmeninių sveikatos gidų koncepciją ir mokymo priemonių rinkinį perkeliant į kitas sritis ir šalis turi būti sudarytos tinkamos sąlygos. Todėl projekte pateikiamos rekomendacijos visų lygių suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų paremti šį procesą ir nutiesti jam kelią.