Cilj projekta HEAL je opolnomočiti vse ljudi z namenom,
da bodo od uporabe e-zdravstvenih storitev imeli, kar največ koristi.

Projekt bo ustvaril izobraževalni program, preko katerega se bodo usposobili ključni akterji in tako postali
izvajalci digitalne zdravstvene pismenosti ter s tem spodbujali digitalno zdravstveno pismenost
med evropskimi državljani.

Digitalna zdravstvena pismenost

Digitalna zdravstvena pismenost je (a) sposobnost iskati, najti, razumeti in ovrednotiti zdravstvene informacije iz digitalnih virov ter (b) sposobnost prepoznavanja podatkov, pridobljenih z našimi digitalnimi dejavnostmi ter uporaba pridobljenega znanja za reševanje zdravstvenih izzivov.

Zbirka obstoječega gradiva

Heal Repozitorij

HEAL Repozitorij ponuja gradivo in vire v angleškem, nemškem, francoskem, litvanskem, slovenskem in grškem jeziku.

RepoZITORIJ V ANGLEŠČINI

Prihaja kmalu!

RepoZITORIJ V NEMŠČINI

Prihaja kmalu!

Repozitorij v francoščini

Prihaja kmalu!

RepoZITORIJ V lITVANŠČINI

Prihaja kmalu!

RepoZITORIJ V SLOVENŠČINI

Prihaja kmalu!

REPOZITORIJ V GRŠČINI

Prihaja kmalu!

Gradimo evropsko skupnost heal

Projekt bo v evropskih državah vzpostavil mrežo za spodbujanje e-zdravstvene pismenosti.

HEAL Partnerji

Stiftung Digitale Chancen

SDC bo koordiniral projekt, sodeloval pri oblikovanju usposabljanja in ga pilotno izvajal v Nemčiji.

Association Rural Internet Access Points

VIPT bo analiziral rezultate projekta in oblikoval HEAL netiketo ter pilotno izvedel usposabljanje v Litvi.

Simbioza genesis, socialno podjete

Simbioza bo koordinirala zbiranje gradiv in virov in vzpostavitev repozitorija ter pilotno izvajala usposabljanje v Sloveniji.

Ynternet.org

Ynternet.org je pridruženi partner projekta s strokovnim znanjem na področju e-zdravja in bo tudi pilotno izvajal usposabljanje v Švici. .

IASIS

IASIS bo koordiniral razvoj izobraževalnega programa in zbirke orodij ter pilotno izvajal usposabljanje v Grčiji.