Heal projektas siekia didinti Lietuvos gyventojų skaitmeninius įgūdžius sveikatos raštingumo srityje bei informuoti apie e.sveikatos paslaugų teikiamą naudą.

Projekto metu kuriamas e.sveikatos žinynas, mokymų medžiaga bei bendruomenė besidominti sveikatos naujovėmis ir inovacijomis.

Dalyviai prisijungę prie projekto tampa skaitmeninės sveikatos raštingumo skleidėjais Lietuvoje.

Skaitmeninės sveikatos raštingumas

Skaitmeninis sveikatos raštingumas – tai a) gebėjimas ieškoti, rasti, suprasti ir vertinti sveikatos informaciją iš skaitmeninių šaltinių ir b) gebėjimas atpažinti duomenis, gautus iš mūsų skaitmeninės veiklos, su jais susijusias piliečių teises ir pareigas, o įgytas žinias taikyti sprendžiant sveikatos problemas.

Turimos medžiagos rinkimas

Heal Duomenys

HEAL talpykla siūlo šiuos išteklius anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių, slovėnų, slovėnų ir graikų kalbomis.

Saugykla anglų kalba

Netrukus rasite šaltinių anglų kalba!

Saugykla vokiečių kalba

Netrukus rasite šaltinių vokiečių kalba!

Saugykla PRANCŪZŲ kalba

Netrukus rasite šaltinių prancūzų kalba!

Saugykla lIETUVIŲ kalba

Netrukus rasite šaltinių lietuvių kalba!

Saugykla SLOVĖNŲ kalba

Netrukus rasite šaltinių slovėnų kalba!

Saugykla GRAIKŲ kalba

Netrukus rasite šaltinių graikų kalba!

Kuriama Europos HEAL bendruomenė

Įgyvendinant projektą Europos šalyse  kuriama e.sveikatos raštingumą didinanti bendruomenė.

HEAL PartnerIAI

Stiftung Digitale Chancen

SDC koordinuoja projektą, prisideda prie mokymo rengimo ir bandomojo mokymo Vokietijoje.

Viešieji interneto prieigos taškai

VIPT analizuoja projekto rezultatus, kuria HEAL tinklaveikos taisykles ir bandomuosius mokymus Lietuvoje.

Simbioza

Simbioza koordinuoja duomenų rinkimą ir saugyklos kūrimą bei bandomąjį perkėlimą Slovėnijoje.

Ynternet.org

Ynternet.org yra projekto asociacijos partnerė, turinti patirties e. sveikatos sektoriuje ir taip pat vykdys bandomuosius mokymus Šveicarijoje.

IASIS

IASIS koordinuos mokymo programos ir priemonių rinkinio rengimą bei bandomąjį mokymą Graikijoje.