Apie

Kodėl reikalingas e. sveikatos raštingumas?

Skaitmeniniai pokyčiai sveikatos sektoriuje sparčiai juda į priekį. Skaitmeninės sveikatos priemonės vis labiau keis mūsų sveikatos priežiūros būdus – nuo matavimo ir stebėjimo taikomųjų programų kasdieniuose prietaisuose, telemedicinos iki taikomųjų programų, kuriose naudojamas dirbtinis intelektas. Korona pandemija parodė, kad programėlės atlieka svarbų vaidmenį užkertant kelią viruso plitimui net tarpvalstybiniu mastu. Šie pokyčiai mūsų ateičiai gali būti naudingi, nes užtikrins greitesnę ir išsamesnę prieigą prie gydymo (pvz., kaimo vietovėse) ir efektyvesnį savo sveikatos būklės stebėjimą. Tačiau būtina sąlyga, kad e. sveikata turėtų teigiamą poveikį, yra ta, kad taikomosiomis programomis ir paslaugomis galėtų naudotis žmonės, kuriems ji būtų naudingiausia. Labai svarbu, kad jie mokėtų naudotis technine ir programine įranga ir žinotų, kokie klausimai su ja susiję (pvz., duomenų apsauga, privatumas). Projektu bus skatinamas skaitmeninis raštingumas ir sudaromos sąlygos asmenims visapusiškai naudotis e. sveikatos taikomosiomis programomis.

Tikslinė grupė ir siekiami rezultatai

Projekto naudos gavėjai – suaugusieji, kuriems e. sveikatos paslaugos ir taikomosios programos bus naudingiausios ir kuriuos reikia apmokyti naudotis šiomis programomis. Šiame projekte parengta mokymo metodika, kurioje atsižvelgta į naudos gavėjų mokymosi poreikius. Penkios organizacijos partnerės turi ilgametės darbo su tikslinėmis grupėmis, kurias jos nurodė šiam mokymui, patirties ir šias žinias panaudos rengdamos į besimokančiuosius orientuotą mokymą. Siekiant užtikrinti dalyvavimu grindžiamą požiūrį į projektą, konsorciumas įtrauks patariamąją tarybą, kurią sudarys skaitmeninės sveikatos ekspertai, konsultuojantys mokymo metodikos rengimo klausimais. Ir galiausiai, siekiant atsižvelgti į nacionalinius skirtumus ir suformuoti europinį mokymą, mokymai iš anksto įvertinti ir išbandyti tarptautiniuose mokymuose.