Πόροι

Έκθεση για την Ομάδα Εστίασης
Αναφορά: Η ανάγκη μας για οδηγούς ηλεκτρονικής υγείας
E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 1
E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 2
E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 3
E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 4
E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 5
Ένασ Οδηγοσ Για Τη Μεταφορα Γνωσεωνσχετικα Με Την Ηλεκτρονικη Υγεια
Συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες
Reporting
List item

Έκθεση για την Ομάδα Εστίασης

Στο πλαίσιο του έργου E-HEALth Literacy, διερευνήθηκε το τρέχον πλαίσιο και η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας από επαγγελματίες, ασφαλιστικές εταιρείες και το κοινό με τη διεξαγωγή ομάδων εστίασης στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και την Ελβετία. Οι ομάδες εστίασης είχαν ως στόχο να λάβουν πληροφορίες από εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικής υγείας, εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, προγραμματιστές εφαρμογών, μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, επαγγελματίες υγείας, εκπροσώπους των ασφαλιστικών οργανισμών υγείας, προγραμματιστές και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας καθώς και χρήστες αυτών των υπηρεσιών. Τα κοινά αποτελέσματα των εθνικών ομάδων εστίασης συνοψίζονται στην “Έκθεση για τις ομάδες εστίασης” και μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ.


Αναφορά: Η ανάγκη μας για οδηγούς ηλεκτρονικής υγείας

Κατά τη διάρκεια της έρευνας γραφείου και των ομάδων εστίασης, οι εταίροι του έργου συνειδητοποίησαν την ανάγκη ενός συγκεκριμένου ρόλου που απαιτείται στην κοινωνία για την ανάπτυξη και την προώθηση των απαραίτητων δεξιοτήτων σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία και αυτός είναι ο ρόλος του οδηγού ηλεκτρονικής υγείας. Στην έκθεση, οι εταίροι περιγράφουν τα βήματα και τα επιχειρήματα για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Η έκθεση είναι μεταφρασμένη στις γλώσσες των εταίρων και διατίθεται στα αγγλικά.


E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 1

Η ενότητα 1 – Δεξιoτητεσ Και Ικανoτητεσ Για Τη Διευκoλυνση Τησ Χρhσησ Τησ Ηλεκτρονικhσ Υγεiασ – αφορά την εξοικείωση με το έργο HEAL, το εκπαιδευτικό πακέτο και την έννοια της ηλεκτρονικής υγείας γενικά. Περιλαμβάνει επίσης τις κύριες θεωρίες και τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να παρουσιάσει τις αποκτηθείσες γνώσεις στους δικαιούχους. Μελετώντας το προετοιμασμένο υλικό ο πολλαπλασιαστής μπορεί να αποκτήσει μια γενική εικόνα για το τι αφορά το Κιτ Κατάρτισης, ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και πώς να προετοιμαστεί για τη δική του εκπαιδευτική δραστηριότητα.


E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 2

Η Ενότητα 2 – Δεδομeνα, Προστασiα Τησ Ιδιωτικhσ Ζωhσ Των Δεδομeνων Και Ψηφιακa Αρχεiα Υγεiασ – καλύπτει τα πιο σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων. Διδάσκει τα άτομα να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα υγείας και τα προσωπικά τους δεδομένα, πώς αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα και τι σημαίνει ο GDPR στο πλαίσιο της υγείας. Εισάγει επίσης τις πλατφόρμες εθνικών αρχείων υγείας όπου τόσο οι πολίτες όσο και οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους σε ένα μέρος.


E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 3

Η Ενότητα 3 – Αναζhτηση Και Επιλογh Πληροφοριων Υγειασ – αφορά την εκμάθηση του τρόπου διεξαγωγής προηγμένης αναζήτησης πληροφοριών σχετικών με την υγεία με τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων της Google, όπως το Lens, η Αναζήτηση κ.λπ. Το υλικό περιλαμβάνει επίσης απλούς τρόπους και πρακτικές για το πώς να διακρίνετε ασφαλείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο. Τέλος, η ενότητα αναδεικνύει ένα μεγάλο νέο σύνορο για την υγειονομική περίθαλψη – τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 4

Η ενότητα 4 – Εισαγωγη Στισ Εφαρμογεσ Και Φορητα Προϊοντα (Wearables) Ηλεκτρονικησ Υγειασ – αφορά τις εφαρμογές υγείας και τρόπου ζωής και τα wearables. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει παραδείγματα διαφορετικών εφαρμογών κινητών τηλεφώνων και wearables που σχετίζονται με την υγεία, εξηγώντας πώς λειτουργούν, ποια είναι τα οφέλη τους, πώς συλλέγονται τα δεδομένα από τους εμπορικούς παρόχους μέσω των εφαρμογών και πώς να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει επίσης διάφορους ιστότοπους διαδικτυακών φαρμακείων και παραθέτει τα οφέλη για τον ασθενή.


E-Health Guides: ΕΝOΤΗΤΑ 5

Η ενότητα 5 – Επικοινωνια Και Συνδεση Με Εναν Επαγγελματια Υγειασ – παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τηλεϊατρική και τον τρόπο με τον οποίο διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης θέματα όπως οι δυνατότητες πραγματοποίησης ραντεβού μέσω διαδικτύου καθώς και η λειτουργία και η χρήση των chatbots, οι ηλεκτρονικές διασυνοριακές διαδικτυακές υπηρεσίες υγείας, η σημασία των τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης.


ΈΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ο οδηγός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργοποίηση και την υποστήριξη εθελοντών και προσωπικού που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την ψηφιακή υγεία των ανθρώπων στις τοπικές τους κοινότητες. Ο οδηγός αποσκοπεί επίσης στην ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και ιστοριών από την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού κιτ HEAL και παρέχει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του εκπαιδευτικού κιτ σε διαφορετικά μαθησιακά σενάρια και περιβάλλοντα.


Συστάσεις για περαιτέρω ενέργειες

Η μεταφορά της έννοιας των ψηφιακών οδηγών υγείας και του εκπαιδευτικού πακέτου σε άλλες περιοχές και χώρες πρέπει να συνοδεύεται από τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, το έργο παρέχει συστάσεις για τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα για να υποστηρίξουν τη διαδικασία και να ανοίξουν το δρόμο.