Το πρόγραμμα HEAL στοχεύει στην ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων προκειμένου να επωφεληθούν το μέγιστο δυνατό από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. 

Το έργο θα δημιουργήσει μια εκπαίδευση που θα προετοιμάσει τους κύριους συντελεστές στο να γίνουν πολλαπλασιαστές του γραμματισμού ψηφιακής υγείας και στο να τον καλλιεργήσουν στους ευρωπαίους πολίτες.  

γραμματισμοσ ψηφιακησ υγειασ

Ο γραμματισμός ψηφιακής υγείας είναι (α) η ικανότητα της αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών σχετικών με την υγεία από ψηφιακές πηγές και (β) η ικανότητα ταυτοποίησης δεδομένων που παράγονται από ψηφιακές δραστηριότητες με τα υποκείμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών, όταν η γνώση που αποκτάται χρησιμοποιείται για την επίλυση ενός προβλήματος υγείας.

Συλλογη υφισταμενου υλικου

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Heal

Το αποθετήριο HEAL προσφέρει τις ακόλουθες πηγές στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, λιθουανικά, σλοβένικα και ελληνικά.

 ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Βρες πηγές στα αγγλικά σύντομα!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 

Βρες πηγές στα γερμανικά σύντομα!

ΓΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Βρες πηγές στα γαλλικά σύντομα!

ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Βρες πηγές στα λιθουανικά σύντομα!

ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Βρες πηγές στα σλοβένικα σύντομα!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Βρες πηγές στα ελληνικά σύντομα!

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ HEAL ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα θα χτίσει ένα δίκτυο στις Ευρωπαϊκές χώρες για την προώθηση του γραμματισμού ψηφιακής υγείας.

εταιροι HEAL

Stiftung Digitale Chancen

Το SDC θα συντονίσει το έργο, θα συμβάλει στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης και θα κάνει πιλοτικές δοκιμές της εκπαίδευσης στη Γερμανία.

Association Rural Internet Access Points

Το VIPT θα αναλύσει τα αποτελέσματα του έργου, θα δημιουργήσει το HEAL netiquette και θα κάνει πιλοτικές δοκιμές της εκπαίδευσης στη Λιθουανία.

Simbioza

Το Simbioza θα συντονίσει τη συλλογή και τη δημιουργία του αποθετηρίου και θα κάνει πιλοτικές δοκιμές της εκπαίδευσης στη Σλοβενία.

Ynternet.org

Το Ynternet.org είναι συνδεδεμένος εταίρος του έργου με εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και θα κάνει πιλοτικές δοκιμές της εκπαίδευσης στην Ελβετία.

IASIS

Το IASIS θα συντονίσει την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και της εργαλειοθήκης και θα κάνει πιλοτικές δοκιμές της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.