Kolofon

Kontakt

Stiftung Digitale Chancen, Chausseestr. 15, 10115 Berlin

Nenja Wolbers, [email protected]

Fundacijo (Stiftung Digitale Chancen) je oddelek Berlinskega senata za pravosodje in varstvo potrošnikov priznal kot civilnopravno fundacijo s pravno pristojnostjo. Registrska številka: 3416/658-II.2

Vpis v register transparentnosti EU: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=948042627375-19

Uredniška odgovornost v skladu s členom 55(2) RStV

Izjava o omejitvi odgovornosti I

Kljub skrbnemu spremljanju vsebine Stiftung Digitale Chancen ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali aktualnost zunanjih povezav. Za vsebino povezanih spletnih mest so odgovorni izključno njihovi upravljavci. Fundacija Stiftung Digitale Chancen nima vpliva na njihovo upoštevanje predpisov o varstvu podatkov ali drugih pravnih predpisov. Fundacija Stiftung Digitale Chancen si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da je gradivo na spletišču aktualno, popolno in pravilno. Kljub temu pa pojav napak ni mogoče v celoti izključiti. Fundacija Stiftung Digitale Chancen ne prevzema odgovornosti za aktualnost, točnost ali popolnost informacij in gradiva, ki jih ponuja na svojem spletnem mestu, razen če je do napake prišlo namerno ali zaradi hude malomarnosti. To velja tudi za morebitno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo z uporabo tega spletnega mesta povzročili tretjim osebam. Spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost.

Izjava o omejitvi odgovornosti II

Projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža le stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026661