Atspaudas

Kontaktai

Stiftung Digitale Chancen, Chausseestr. 15, 10115 Berlin
Nenja Wolbers, [email protected]

Berlyno senato teisingumo ir vartotojų apsaugos departamentas fondą (Stiftung Digitale Chancen) pripažįsta legaliai veikiančią organizaciją. Registro Nr.: 3416/658-II.2

Įrašas ES skaidrumo registre: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=948042627375-19

Redakcinė atsakomybė pagal RStV 55 straipsnio 2 dalį

Atsakomybės apribojimas I

Nepaisant kruopščios turinio kontrolės, „Stiftung Digitale Chancen” neprisiima jokios atsakomybės už išorinių nuorodų turinį ar aktualumą. Už svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, turinį atsako tik jų valdytojai. Skaitmeninių galimybių fondas neturi jokios įtakos jų atitikčiai duomenų apsaugos ar kitų teisinių nuostatų reikalavimams. Fondas „Stiftung Digitale Chancen” deda visas pastangas, kad svetainėje pateikiama medžiaga būtų aktuali, išsami ir teisinga. Vis dėlto klaidų atsiradimo visiškai atmesti negalima. „Stiftung Digitale Chancen” neprisiima atsakomybės už interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir medžiagos aktualumą, tikslumą ar išsamumą, išskyrus atvejus, kai klaida padaryta tyčia arba dėl didelio aplaidumo. Tai taip pat taikoma bet kokiai turtinei ar neturtinei žalai, padarytai trečiosioms šalims naudojantis šia svetaine.

Atsakomybės apribojimas II

Šį projektą finansuoja Europos Komisija. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, o Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame pateiktos informacijos panaudojimą. 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026661