ΣΧΕΤΙΚΑ

γιατι γραμματισμοσ ψηφιακησ υγειασ;

Οι ψηφιακές εξελίξεις στον τομέα της υγείας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Από εφαρμογές μέτρησης και εντοπισμού σε καθημερινές συσκευές, μέχρι την τηλεϊατρική και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία υγείας θα αλλάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υγεία μας. Η πανδημία του κορωνοϊού έδειξε ότι οι εφαρμογές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εξάπλωσης ενός ιού ακόμη και πέρα ​​από τα σύνορα. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να έχουν πλεονεκτήματα για το μέλλον μας όσον αφορά την ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη (π.χ. σε αγροτικές περιοχές) και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της υγείας κάποιου. Ωστόσο, η προϋπόθεση για να έχει ευεργετική επίδραση η ψηφιακή υγεία είναι τα άτομα να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της. Ο ψηφιακός γραμματισμός όσον αφορά το χειρισμό του υλικού και του λογισμικού, καθώς και η γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με αυτό (π.χ. προστασία δεδομένων, απόρρητο) είναι ουσιαστικής σημασίας. Το έργο θα προωθήσει τον ψηφιακό γραμματισμό και θα δώσει τη δυνατότητα στα άτομα να επωφεληθούν από τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας στο μέγιστο βαθμό.

ομαδα στοχοσ και αποτελεσματα

Οι δικαιούχοι του έργου είναι οι ενήλικες που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και που χρειάζονται εκπαίδευση για τη χρήση αυτών των εφαρμογών. Σε αυτό το έργο θα αναπτυχθεί μια μεθοδολογία κατάρτισης που θα λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες των δικαιούχων. Οι πέντε εταίροι έχουν μακρόχρονη εμπειρία στη συνεργασία με τις ομάδες-στόχους που έχουν εντοπίσει και θα φέρουν τη γνώση για την ανάπτυξη μιας κατάρτισης προσανατολισμένης στον μαθητή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή προσέγγιση, η κοινοπραξία θα περιλαμβάνει μια συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες ψηφιακής υγείας που θα συμβουλεύουν την ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης. Τέλος, η εκπαίδευση θα αξιολογηθεί και θα δοκιμαστεί πιλοτικά σε μια διακρατική εκπαίδευση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διαφορές και να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή εκπαίδευση.