Izobraževanje, poučevanje in usposabljanje

Med 7. in 9. decembrom 2022 so se v Berlinu sestali izobraževalci projekta HEAL. Namen srečanja je bil, da si izobraževalci predstavijo module, ki so jih razvili, da drug drugega usposobijo za uporabo vsebin in demonstirajo, kako učne vsebine posredovati učencem.

V zadnjih mesecih smo projektni partnerji razvili vsebino petih izobraževalnih modulov. Moduli bodo namenjeni bodočim izobraževalcem, ki se bodo usposobili za trenerje na področju e-zdravja in svoje znanje prenašali predvsem na tiste uporabnike, ki še ne koristijo storitev e-zdravstvenih storitev. Pet modulov vključuje: metodološke smernice za izobraževalce (modul 1), zasebnost podatkov in digitalne zdravstvene evidence (modul 2), iskanje in izbiranje informacij v zvezi z zdravjem (modul 3), interakcija z aplikacijami e-zdravja za vsakodnevno uporabo (modul 4) ter komunikacija in povezava z zdravstvenim delavcem (modul 5). Vsak partner je bil zadolžen za vsebino enega od modulov.

Med tridnevnim usposabljanjem v Berlinu je vsak od projektnih partnerjev predstavil svoje module. Sodelujoči smo razpravljali o vsebini, strukturi in aktivnostih ter podali svoje predloge in sugestije. Izobraževalci so se z moduli seznanili tako, da so prevzeli in se postavili v vlogo udeležencev. Ta pristop “učenja skozi prakso” je omogočil oceno modulov glede njihove uporabnosti in učinkovitosti za bodoče udeležence.

V letu 2023 bomo partnerji najprej izpopolnili vsak svoj modul, nato pa jih bomo vsi partnerji prevedli in prilagodili skladno s svojim nacionalnim kontekstom. Moduli bodo nato pilotno testirani z desetimi izobraževalci v vsaki državi (maj/junij 2023).