Μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση στο Βερολίνο

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος HEAL συναντήθηκαν στο Βερολίνο από τις 7 ως τις 9 Δεκεμβρίου 2022. Ο σκοπός της συνάντησης ήταν οι εκπαιδευτές να παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές τους ενότητες, να τις διδάξουν και να διδαχθούν και να παρουσιάσουν πως να γίνει η διδασκαλία τους στους εκπαιδευόμενους.

Τους τελευταίους μήνες οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν το περιεχόμενο πέντε ενοτήτων. Οι ενότητες θα απευθυνθούν σε πολλαπλούς εκπαιδευόμενους και έχουν το στόχο να τους καταστήσουν κατάλληλους οδηγούς ηλεκτρονική υγείας για άτομα που δεν χρησιμοποιούν ακόμη υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, αλλά θα επωφεληθούν από αυτές. Οι πέντε ενότητες περιλαμβάνουν μεθόδους διευκόλυνσης (ενότητα 1), απόρρητο δεδομένων και ψηφιακά αρχεία υγείας (ενότητα 2), αναζήτηση και επιλογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία (ενότητα 3), την αλληλεπίδραση με εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας για καθημερινή χρήση (ενότητα 4), και η επικοινωνία και σύνδεση με επαγγελματίες υγείας (ενότητα 5). Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο μιας από τις ενότητες.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Βερολίνο, κάθε συνεργάτης παρουσίασε την ενότητα που ανέπτυξε στους άλλους. Εκεί συζητήθηκαν το περιεχόμενοι, η δομή και οι δραστηριότητες και έγιναν προτάσεις. Οι εκπαιδευτές γνώρισαν τις ενότητες ως συμμετέχοντες οι ίδιοι. Αυτή η προσέγγιση μάθησης με πράξη κατέστησε δυνατή την αξιολόγηση των ενοτήτων σχετικά με τη σκοπιμότητα για τους εκπαιδευόμενους.

Το 2023, οι εταίροι θα βελτιώσουν πρώτα την αντίστοιχη ενότητα τους και στη συνέχεια όλοι οι εταίροι θα τις μεταφράσουν και θα τις προσαρμόσουν στα εθνικά τους πλαίσια. Στη συνέχεια, η ενότητα θα εφαρμοστεί πιλοτικά με δέκα πολλαπλασιαστές ανά χώρα (Μάιος- Ιούνιος 2023).