Δεύτερη Συνάντηση Εταίρων στην Αθήνα

14.09.2022 – Η δεύτερη συνάντηση έργου του E-HEALth Literacy πραγματοποιήθηκε στη ζωντανή πρωτεύουσα της Ελλάδας, Αθήνα, από τις 12 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2022. Οι πέντε οργανισμοί εταίροι από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία ​​και την Ελβετία συγκεντρώθηκαν για δύο ημέρες για να συζητούν την πρόοδο του πρώτου εξαμήνου του έργου καθώς και καθορίζουν τα επόμενα βήματα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους «οδηγούς υγείας» έχει οριστικοποιηθεί και οι εταίροι θα αρχίσουν να εργάζονται για την ανάπτυξη του περιεχομένου.

Το πρώτο εξάμηνο του έργου ολοκληρώθηκε και η κοινοπραξία έκανε ένα μεγάλο βήμα στην ανάπτυξη του «The Digital Health Literacy Training Kit» (PR2): το πρόγραμμα σπουδών που αποτελεί τη βάση για το κιτ έχει οριστικοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων και διαλέξεων. Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για μία από τις πέντε ενότητες και θα αναπτύξει το περιεχόμενο.

Στη διήμερη συνάντηση που φιλοξένησε ο Έλληνας εταίρος IASIS, η κοινοπραξία συζήτησε επίσης τη δομή του «The Digital Health Repository» και το άρθρο που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της επιτραπέζιας έρευνας και των ομάδων εστίασης. Και τα δύο θα δημοσιευτούν σύντομα. Επιπλέον, έγιναν σχέδια για το εργαστήριο train-the-trainer που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 7 και 9 Δεκεμβρίου 2022 στο Βερολίνο.