Τρίτη συνάντηση εταίρων στο Βίλνιους

Η τρίτη συνάντηση εταίρων του έργου E-HEALth Literacy πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Μαΐου 2023 στη γραφική πρωτεύουσα της Λιθουανίας: Βίλνιους. Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Λιθουανίας για δύο ημέρες και συζήτησαν σχετικά με τη δοκιμή της κατάρτισης που αναπτύχθηκε καθώς και το περιεχόμενο μιας ψηφιακής διαδικτυακής δεοντολογίας για την ηλεκτρονική υγεία.

Οι πέντε οργανισμοί-εταίροι από την Ελβετία, τη Σλοβενία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Γερμανία συνεργάστηκαν για ενάμιση χρόνο στο έργο HEAL, όταν συναντήθηκαν για την τρίτη συνάντηση των εταίρων. Δίπλα στο υπέροχο κέντρο της πόλης του Βίλνιους, η ομάδα επισκέφθηκε το Κάστρο Trakai και έφαγε το παραδοσιακό φαγητό Kibinine.

Το κύριο σημείο συζήτησης της συνάντησης ήταν η πιλοτική εφαρμογή των ενοτήτων και της εργαλειοθήκης για τους οδηγούς ηλεκτρονικής υγείας και η ανάπτυξη της ψηφιακής διαδικτυακής δεοντολογίας για την ηλεκτρονική υγεία (PR3). Η πιλοτική εφαρμογή των ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε όλες τις χώρες εταίρους. Ανά χώρα, 10 πολλαπλασιαστές θα εκπαιδευτούν για να γίνουν οδηγοί ηλεκτρονικής υγείας και να διευκολύνουν τις γνώσεις τους σε άτομα που μπορεί να επωφεληθούν από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Τα αποτελέσματα της κατάρτισης θα αποτελέσουν τη βάση  της ψηφιακής διαδικτυακής δεοντολογίας της ηλεκτρονικής υγείας που θα περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής και κατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές ενηλίκων.